شرایط گارانتی

خدمات پس از فروش شامل موارد زیر می باشد:

2 سال سیستم برق لوستر شما، شامل گارانتی می باشد. به مدت 15 سال رنگ لوستر شما، شامل گارانتی می باشد و پشتیبانی مادام العمر.

برای استفاده از شرایط گارنتی به این نکات باید توجه کنید:

گارانتی شامل لوسترهایی می شود که نصب آن توسط نمایندگان فروش و مورد تایید شرکت انجام شده است.

بعد از نصب لوستر هنگام جابجایی حلقه های لوستر و یا تنظیمات ارتفاع، از خاموش بودن لوستر مطمئن شوید.

لطفا تحت هیچ شرایطی به سیم های انتقال برق فشار وارد نشود.

هنگام نظافت لوستر از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

از مواد شوینده و اسیدی، برای تمیز کردن لوستر استفاده نشود و فقط از دستمال نیمه مرطوب جهت تمیزکاری استفاده شود.

 

 

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است